piątek, 11 kwietnia 2014

Ars Universitatis 2014

http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/sztuka-nie-tylko-uniwersytecka