poniedziałek, 4 maja 2015

Niezła Sztuka

Od marca także na stronie fundacji promocji sztuki "Niezła Sztuka" / From March, also on page of promotion of art foundation "Niezła Sztuka" :

http://www.niezlasztuka.net/mlodzi-zdolni/jakub-godziszewski/