piątek, 6 lutego 2015

Artworks in USA

19 edycja amerykańskiego kwartalnika artystycznego 'The Art of Man' z artykułem o mnie i pracą na okładce - w końcu do mnie dotarł !
The 19th edition of American 'The Art of Man' with the article about me - finally I got it !